LICE ZADUŽENO ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI:

Milica Ateljević
E-mail:milica.ateljevic@kopernikus.rs
Broj telefona: +381 (63) 1180 528.
 
OBAVEŠTENJE
o zaštiti ličnih podataka